Nostotyökoulutukset

Säädösten mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan, että käyttäjällä on riittävät taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen. Opastuksen tulee olla suunniteltua sekä suunnitelmallista ja sen tulee kattaa ohjeistuksen laitteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä, mahdollisista häiriötilanteista, käytöstä saaduista kokemuksista jne. Lisäksi työntekijän tulee olla tietoinen mahdollisista työympäristöön liittyvistä vaaratekijöistä riippumatta siitä, käyttävätkö he itse näitä työvälineitä.

Nostotyöt luokitellaan vaarallisiin töihin ja puutteellisista tiedoista ja taidoista johtuvia vahinkoja ja läheltä piti-tilanteita sattuu vuosittain runsaasti. Painavien taakkojen ollessa kyseessä, vahingot ovat usein vakavia ja kalliita.

Erityisesti nostotyösuunnitelman laatimisvelvoitetta ei ole kovinkaan laajalti sisäistetty. Säädökset määräävät työnantajan huolehtimaan, että vaativiin nostoihin tehdään aina nostotyösuunnitelma (kahdella tai useammalla nostolaitteella tehtävät nostot, sokkonostot jne.).

Valtioneuvoston asetuksessa 403/2008 määrätyn nostoapuvälineiden tarkastusvelvollisuuden sisäistämisessä on myös havaittu paljon tietämättömyyttä. Asetuksen mukaan nostoapuvälineen tarkastus on suoritettava aikaisemmin määrätyn kerran vuodessa suoritetun tarkastuksen lisäksi joka kerta ennen käyttöä käyttäjän toimesta. Työnantaja on luonnollisesti vastuussa, että käyttäjällä on riittävät tiedot ja taidot suorittaa tarkastus.

Tarjoamme seuraavia nostotyökoulutuksia sekä avoimina että tilauskursseina:
Mikäli ehdotetut päivät eivät sovi, ota yhteyttä ja tiedustele muita mahdollisia ajankohtia tai omaa tilauskurssia: teppo.suominen@tulityokoulutus.fi
Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Nostotyökoulutukset”.

Alamies -koulutus (Taakan kiinnittäjän / merkinantajan koulutus (4 h).

Alamieskoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat työssään nosturinkuljettajan apuna kiinnittämällä taakan nostoapuvälineiden avulla nosturin koukkuun, sekä ohjaamalla ja valvomalla nostotapatumaa.

Koulutuksessa käydään läpi mm. käsimerkit, taakan kiinnittäjän vastuut, velvollisuudet ja tehtävät, nostoapuvälineiden tyypit ja turvallinen käyttö, ennen käyttöä tehtävän tarkastuksen suorittaminen ja hylkäysperusteet.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Taakan kiinnittäjän ja merkinantajan kortti, sekä työnantajalle kirjallinen todistus.

Koulutus voidaan järjestää myös Tilaajan tiloissa ja laitteilla. Hinnoittelu tapahtuu tällöin tapauskohtaisesti.

Hinta: 150 € + alv 24 % / hlö (sisältää kortin, työnantajan todistuksen ja kahvin)

Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Nostotyökoulutukset”.
Kysy tarjousta ryhmälle.

Nostotyön turvallisuus ammattikuljettajille (7 h). Päivä on hyväksytty myös autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi.

Koulutuksen tarkoitus on, että kuljettaja tuntee kuormauksessa käytettävien nostureiden ja nostoapuvälineiden lainsäädännön, turvallisen taakan käsittelyn sekä yhteistyön nosturinkuljettajan kanssa. Päivä sopii myös em. henkilöiden esimiehille.

Hinta: 160 € + alv 24 % / hlö (sisältää kahvin ja lounaan).

Ammattipätevyyden rekisteröinti = 15 € / hlö

Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Nostotyökoulutukset”.
Kysy tarjousta ryhmälle.

Nosturien ja nostoapuvälineiden turvallinen käyttö (5 h).

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät itse, tai joiden työympäristössä käytetään teollisuuden nostureita, sekä em. henkilöiden esimiehille (mm. silta-, pukki-, seinä- ja pylväskääntönosturit).

Koulutuksessa annetaan perustiedot nostotyötä koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan nosturin oikeaan ja turvalliseen käyttöön, sekä vaarojen tunnistamiseen lukuisten käytännön esimerkkien kautta.

Koulutus antaa valmiudet myös radio-ohjauksella varustetun teollisuusnosturin käyttämiseen.

Omana osiona koulutuksessa on nostoapuvälineet, jossa käydään läpi mm. nostoapuvälinetyypit, niiden turvallinen käyttö, ennen käyttöä tehtävän tarkastuksen suorittaminen ja hylkäysperusteet.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Teollisuusnosturin ajokortti ja työnantajalle kirjallinen todistus.

Koulutus voidaan järjestää myös Tilaajan tiloissa, jolloin ohjelmaan on mahdollista sisällyttää myös käytännön harjoittelua. Hinnoittelu tapahtuu tällöin tapauskohtaisesti.

Hinta: 140 € + alv 24 % / hlö, (sisältää kortin, työnantajan todistuksen, kahvin ja lounaan)

Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Nostotyökoulutukset”.
Kysy tarjousta ryhmälle.

Nostotyön suunnittelijan ja -valvojan koulutus (8 h).

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka joutuvat työssään suunnittelemaan tai johtamaan nostotöitä joko omassa, tai tilaajan työympäristössä ja jotka omaavat jo perustiedot nostureiden turvallisesta käytöstä (esim. Nosturikurssi suoritettuna tai vastaavat tiedot).

Koulutus perustuu SFS-ISO 23813 standardiin ja siinä perehdytään mm. nostotöitä koskeviin määräyksiin ja vastuisiin, eri nostolaite- ja nostoapuvälinetyyppeihin, taakan kiinnitykseen ja nostokaluston valintaan. Lisäksi opetellaan nostotyösuunnitelman teko teorian ja harjoitustöiden avulla.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Nostotyönsuunnittelijan ja -valvojan kortti, sekä työnantajalle kirjallinen todistus.

Koulutus voidaan järjestää myös Tilaajan tiloissa, jolloin hinnoittelu tapahtuu  tapauskohtaisesti.

Hinta: 260 € + alv 24 % / henkilö (sisältää kortin, työnantajan todistuksen, kahvin ja lounaan

Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Nostotyökoulutukset”.
Kysy tarjousta ryhmälle.

Trukin kuljettajan turvallisuuskoulutus autonkuljettajille (7 h). Päivä on hyväksytty myös autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi.

Säädökset velvoittavat työnantajaa varmistamaan, että työntekijälle on riittävät kyvyt ja taidot trukin turvalliseen käyttöön ennen kirjallisen käyttöluvan myöntämistä.

Koulutuksessa annetaan perustiedot trukin käyttöä koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan trukin oikeassa ja turvallisessa käytössä, kuorma auton lastauksessa, kuorman sidonnassa ja vaarojen tunnistamisessa.

Koulutus voidaan järjestää myös Tilaajan tiloissa ja laitteilla. Hinnoittelu tapahtuu tällöin tapauskohtaisesti.

Hinta: 160 € + alv 24 % / henkilö (sisältää kahvin ja lounaan)

Ammattipätevyyden rekisteröinti 15 € / hlö.

Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Autonkuljettajan ammatttipätevyys”.
Kysy tarjousta ryhmälle.

Trukin käyttökoulutus (4 h)

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät työssään trukkia, sekä em. henkilöiden esimiehille. Säädökset velvoittavat työnantajaa varmistamaan, että työntekijälle on riittävät kyvyt ja taidot trukin turvalliseen käyttöön ennen kirjallisen käyttöluvan myöntämistä.

Koulutuksessa annetaan perustiedot trukin käyttöä koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan trukin oikeassa ja turvallisessa käytössä, sekä vaarojen tunnistamisessa.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi trukkikortti ja työnantajalle kirjallinen todistus.

Hinta: 150 € + alv 24 % / hlö (sisältää kortin, työnantajan todistuksen ja kahvin)

Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Nostotyökoulutukset”.
Kysy tarjousta ryhmälle.

Henkilönostimen turvallisen käytön koulutus (4 h).

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät itse henkilönostimia, tai joiden työympäristössä suoritetaan henkilönostoja, sekä em. henkilöiden esimiehille ja HSE-henkilöstölle.

Koulutuksessa annetaan perustiedot henkilönostoja koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan eri nostintyyppien oikeaan ja turvalliseen käyttöön, sekä vaarojen tunnistamiseen käytännön esimerkkien kautta.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Henkilönostimen ajokortti ja työnantajalle kirjallinen todistus.

Koulutus voidaan järjestää myös Tilaajan tiloissa ja tilaajan laitteilla. Hinnoittelu tapahtuu tällöin tapauskohtaisesti.

Hinta: 150 € + alv 24 % / henkilö (sisältää kortin, työnantajan todistuksen ja kahvin)

Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Nostotyökoulutukset”.
Kysy tarjousta ryhmälle.

Yhdistelmäkoulutukset:

Taakan kiinnittäjän / merkinantajan koulutus (ns. alamieskoulutus) ja Trukin turvallinen käyttö (8 h)

Kts. sisältö edeltä.

Hinta: 280 € + alv 24 % / henkilö (sisältää kortit, työnantajan todistukset, lounaan ja kahvin)

Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Nostotyökoulutukset”.
Kysy tarjousta ryhmälle.

Taakan kiinnittäjän / merkinantajan koulutus (ns. alamieskoulutus) ja Henkilönostimen turvallinen käyttö (8 h)

Kts. sisältö edeltä.

Hinta: 280 € + alv 24 % / henkilö (sisältää kortit, työnantajan todistukset, lounaan ja kahvin)

Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Nostotyökoulutukset”.
Kysy tarjousta ryhmälle.