Autonkuljettajan ammattipätevyys, jatkokoulutus (CAP)

Tarjoamme tällä hetkellä ammattipätevyyden jatkokoulutusta tilauskoulutus-periaatteella. Kuljettajien tulee hankkia yhteensä 35 tuntia erilaisia ammattipätevyyden jatkokoulutusosia. Olemme hyväksytty autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusorganisaatio Traficomin hyväksymillä ohjelmilla. Meillä kuljettaja voi suorittaa Työturvallisuuskorttikurssin ja saada samalla sekä korttipätevyyden että seitsemän tuntia lain edellyttämää ammattipätevyyden jatkokoulutusta. 9 eri vaihtoehtoa.

1. Hätäensiapukoulutus
Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Ensiapukoulutukset”
Tilauksesta!

2. Ennakoiva ajo -kurssin (lain mukaan kaikille pakollinen osio) tarkoitus tiedostaa ajovalmiuden puutteellisuuteen liityvät riskit ja kyetä ottamaan ne huomioon omassa toiminnassa.
Hinta 110 € + alv 24 % / hlö + rek.maksu ammattipätevyys 15 €/hlö.
Tilauksesta!

3. Nostotyön turvallisuus ammattikuljettajille

Koulutuksen tarkoitus on, että kuljettaja tuntee kuormauksessa käytettävien nostureiden ja nostoapuvälineiden lainsäädännön, turvallisen taakan käsittelyn sekä yhteistyön nosturinkuljettajan kanssa. Päivä on hyvä myös em. henkilöiden esimiehille. Hinta 160 € + alv / hlö ja ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 15  € / hlö.
Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutukset”.
Tiedustele tilauskurssia.

4. Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta. Tavoitteena on ajo- ja lepoaika-asetuksen sisällön sisäistäminen. Eri piirturityyppien käyttökoulutus sekä ongelmien ratkaiseminen. Alan ajankohtaisten säädösten ja määräysten päivittäminen.
Tilauksesta, kysy pienellekin ryhmälle!

5. Kuljettajaa koskeva tieliikenteen lainsäädäntö (7h) – Koulutuksen jälkeen koulutettavat tuntevat paremmin tieliikenteen lainsäädäntöä ja osaavat soveltaa sitä tieliikenteen kuljetuksissa. Koulutettavat ymmärtävät liikennesäännöt liikenteen riskien pienentäjänä.
Koulutettavat ymmärtävät lainsäädännön noudattamisen merkityksen kuljetusyrityksen imagoon.
Tilauksesta, kysy pienellekin ryhmälle!

6. Trukin turvallinen käyttö
Koulutuksessa annetaan perustiedot trukin käyttöä koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan trukin oikeassa ja turvallisessa käytössä, kuorma auton lastauksessa, kuorman sidonnassa ja vaarojen tunnistamisessa.
Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutukset”.
Tiedustele tilauskurssia.

7. Autonkuljettajan turvallisuuspäivä – Kurssilla käsitellään aggressiivisen henkilön kohtaamista, liikenneturvallisuutta sekä paloturvallisuutta. Kurssiin kuuluu alkusammutusharjoitus.
Tilauksesta, kysy pienellekin ryhmälle!

8. Työturvallisuuskortti -koulutus
Joka viikko. Varmista, että päivästä myönnetään ammattipätevyys.
Katso sivun yläreunasta “Avoimet koulutukset” ja “Työturvallisuuskortti -koulutukset”.

9. Tiellä työskentelyn turvallisuus
Tielllä työskentelyn turvallisuus autonkuljettajalle -päivä sisältää ammattipätevyyskoulutuksen ja mahdollisuuden tehdä Väylän tarjoama   E-tieturva meidän koneilla päivän aikana.

Näitä kursseja järjestämme tarpeen mukaan. Tiedustele! Lisätietoja ammattipätevyydestä Trafin sivuilla.