Tulityökorttikoulutus – lähi

Hot work course (SPEK) with Russian translation FIN/RUS
19.5.2024
Hot work pass training/Meyer tulityöpassi (Meyer Turku Oy) FULL
21.5.2024