Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: TES-Toimi Oy/ Työturvallisuus- ja tulityökoulutus Teppo Suominen Oy, FI21078245, sekä
Tulityö- ja työturvallisuuskoulutus Kalle Hankomäki Oy, FI21123560, myöhemmin TES-Toimi Oy
Yhteystiedot: Tavarakatu 1, 20250 Turku

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Teppo Suominen
TES-Toimi Oy
Tavarakatu 1, 20250 Turku
puh. 0400 164 600 teppo.suominen@tulityokoulutus.fi

3. REKISTERIN NIMI

TES-Toimi Oy:n markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella TES-Toimi Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään TES-Toimi Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Nimi ja yhteystiedot
  • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
  • Asiakkaan ilmoittama tieto käydyistä koulutuksista
  • Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet
  • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

6. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite jne.) verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) avulla sekä tilastoida ja analysoida näin saatuja tietoja verkkosivujemme ja palveluidemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla. Henkilötietojen keräämisen, tallettamisen ja säilytyksen tekninen toteutus on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että henkilötietolainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja hankitaan:

  • Rekisteröidyltä itseltään sähköisen ilmoittautumislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.
  • Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

11. MARKKINOINTILUVAN PERUMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.